תיאור המיזם

"אנחנו יוצרים את הכלים שלנו, ואז הכלים שלנו יוצרים אותנו." (מרשל מקלוהן)

מטרת המיזם "מקוונים גבוה" היא לחולל מהפכה בדפוסי ההוראה והלמידה בבתי-הספר בישראל, בהשראת אמירתו של מקלוהן.

המיזם מבוסס על מודל הוראה חדשני ופורץ דרך, המעוגן בתוך כלי טכנולוגי, שהוא למעשה סביבת למידה מקוּונת. המרחב הוירטואלי אינו מחליף בשום פנים ואופן את המרחב הפיזי (קרי: השיעורים בבית-הספר) אלא מתקיים לצדו וּ"מְדָבֵּר" איתו. מרחב הלמידה המשולב (הפיזי והוירטואלי) יוצר מִגְוָן רחב של אופני ביטוי ושל סוגי תקשורת, ועל ידי כך הוא גם 'מאפשר' וגם 'מאתגר'. השילוב בין שתי האיכויות הללו מהווה בסיס לתהליכים מעצימים של למידה והתפתחות.

בנוסף לזה, סביבת הלמידה המקוּונת נותנת ביטוי מעשי לתפישות הוראה עדכניות. הסביבה מחליפה את ספרי הלימוד, המחברות והמבחנים במרכיבים הבאים:

 • מאגר מקורות מידע אינטרנטיים - סרטונים, שירים, כתבות ואתרי אינטרנט, שמנגישים לתלמידים את חומר הלימוד בצורה מגוּונת ואטרקטיבית.

 • אתגרי-רשת - מטלות חקר ויצירה (כמו: לאתר פריט מידע אינטרנטי, לכתוב שיר, לצלם תמונה, לפתח משחק), שמאפשרות לתלמידים לחבר את חומר הלימוד לעולמות שלהם וליצור תוצרים ייחודיים ומקוריים.

 • מחברות רשת - בלוגים אישיים שמציגים את אוסף התוצרים הלימודיים.

 • מערכת הערכה - מאפשרת למדוד את השיפור במיומנויות ולתת לתלמיד הערכה חוֹצַת-מטלות וחוֹצַת-מקצועות. כוללת גם הערכה עצמית והערכת עמיתים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיצד המיזם נותן מענה יעיל לבעיה?

ב"מקוונים גבוה" שברנו את פרדיגמת הלמידה המסורתית, אנחנו מפתחים תכנים עדכניים ורותמים את הטכנולוגיה כדי לאפשר למידה רשתית משמעותית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המוצר של "מקוונים גבוה" כולל:

 • מודל הוראה שנותן ביטוי מעשי לתפישות הוראה עדכניות.

 • כלי טכנולוגי שמעגן בתוכו את מודל ההוראה, ושיוצר דפוסי הוראה חדשים כבר מעצם השימוש בו ("אנחנו יוצרים את הכלים שלנו ואז הכלים שלנו יוצרים אותנו").  

 • תכניות לימודים עדכניות המבוססות על מקורות אינטרנטיים ובנויות בצורה ספירלית (מסועפות מסביב לרעיון גדול).

 

על איזה אתגר המיזם עונה?

לעניות דעתי, האתגר הגדול שקיים היום בתוך המערכת הוא יצירת שינוי תודעתי בקרב המורים ביחס לרעיון של "ידע". בתודעה הישנה המורה נתפס כמקור הידע, מטרת ההוראה היא להקנות ידע, והמבחנים נועדו כדי למדוד ידע.

המיזם "מקוונים גבוה" יוצר שינוי תודעתי בקרב אוכלוסיית המורים גם על ידי שימוש בַּכלי הטכנולוגי, שמגלם בתוכו תפישות עדכניות, וגם באמצעות תהליך מובנה ורב-משמעות של הכשרה וליווי פרטני בשטח.

 

פרסים וציונים לשבח

המיזם "מקוונים גבוה" נבחר לאחד מ-15 המיזמים שהשתתפו במחזור הראשון של המאיץ החברתי של עמותת בוגרי 8200.

 

מה הופך את הרעיון לייחודי? 

 • מודל פדגוגי פורץ דרך - המודל הפדגוגי לוקח בחשבון את ההיבטים השונים של למידה עדכנית (תפקיד המורה, אופי הלמידה, מבנה תכניות הלימוד, תוצרי הלמידה וסוג ההערכה), ולפיכך - מספק למורים בשטח מענה שלם.  

 • מודל עסקי-חברתי חדשני וראוי - המיזם "מקוונים גבוה" מוגדר כעסק חברתי (גוף המקדם מטרה חברתית בהתנהלות עסקית). עסקים-חברתיים מבשרים על התפתחותו של מגזר חדש במציאות החברתית-כלכלית בה אנו חיים, המגזר הרביעי. כמי שמאמינים ב"דרך האמצע" (בין מלכ"ר לחברה עסקית), אנו מכוונים לכך שהמיזם "מקוונים גבוה" ישמש כמודל עבור עסקים נוספים.

 

מה הערך בתחום החינוך שהמיזם ייצר עד כה?

אלי מאירי (מנהל בית-ספר "אורט במעלה" בטבריה, שבו מתקיים הפיילוט): "המיזם 'מקוונים גבוה' מאפשר לראשונה פלטפורמה נוחה ושימושית להוראה חלופית. הכלי עושה סדר בתקשורת תלמיד-מורה, יוצר מרחב לפומביות והדהוד אישי וקבוצתי, ומעניק לתלמיד ולמורה את התשתית לחוויה לימודית אחרת, אמיתית ומשמעותית יותר."

 

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

קהל היעד של המיזם הוא כל ילדי ישראל.

שינוי של דפוסי ההוראה והלמידה ברוח "מקוונים גבוה" יכשיר את התלמידים לרכוש ידע באופן עצמאי ולנתח אותו בצורה ביקורתית, יְאֲמן אותם לחשוב מחוץ לקופסה ויביא אותם להכיר בערך של עבודת צוות. אנחנו מאמינים ששינוי זה יהפוך את ילדי ישראל לבוגרים שיש להם סיכוי טוב יותר להצליח בעתיד, להיות אנשים משפיעים ולחיות חיים משמעותיים.

 

מה ייחשב כהצלחה של המיזם?

אני מפרידה בין התפוקות (התוצרים הישירים של התכנית) לבין התוצאות (השפעת התכנית על משתתפיה ועל החברה כולה).

להלן התפוקות (תימדדנה במהלך הפיילוט ב"אורט במעלה" בשנה"ל תשע"ו):

 • התלמידים מופיעים לשיעורים דרך קבע (למעט היעדרויות מסיבות מוצדקות).

 • תלמידים שנעדרים משיעורים (מסיבות מוצדקות) מקפידים להשלים את חומר הלימוד ומגיעים מוכנים לשיעורים.

 • אחוזי הגשה גבוהים של המטלות.

 • תלמידים רבים בוחרים לשכלל תוצרים קיימים, אחרי משוב שקיבלו מהמורה (ועל ידי כך לשפר את המיומנויות ואת ההערכות עליהן).

 • מגמת שיפור בציונים שניתנים לתלמידים (מבטאים שכלול של המיומנויות ממטלה למטלה).

 • התלמידים מדווחים על כך שהם נהנים מהשיעורים.

להלן התוצאות:

 • בוגרי "מקוונים גבוה" הם אנשים בוגרים שחווים הצלחות, משפיעים על סביבתם ומנהלים חיים משמעותיים.

 • נוכחותו של המיזם בשטח וההצלחות שהוא קוצר - יוצרים מציאות חדשה בבתי-הספר בישראל.

 • המיזם זוכה לתמיכת משרד החינוך ומאומץ על ידו.

 

כיצד ניתן לשכפל את המיזם וליישם אותו במקומות אחרים?

כאמור, בשלב זה אנחנו נמצאים עם תכנית פיילוט בבית-הספר "אורט במעלה"בשנת הלימודים הבאה, תשע"ו, הפיילוט יתרכז בכיתה אחת משכבת י' שכל מוריה יְלָמדו על בסיס "מקוונים גבוה". תוכניות הלימודים שפיתחנו נמצאות בימים אלה באישור של משרד החינוך במסגרת פרויקט שנקרא "חלוצי הערכה".

אנחנו מאמינים שאם נצליח להוכיח שמודל "מקוונים גבוה" עובד בהוראה לבגרות אזי ניתן יהיה להשתמש בו בהצלחה גם בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים. לאחר שתכניות הלימודים של "מקוונים גבוה" תוכרנה על ידי משרד החינוך (במסגרת פרויקט "חלוצי הערכה") ושכיתת הפיילוט תוכיח שניתן ללמד אחרת בתוך מערכת החינוך הרגילה - נשכפל את ההצלחה בכיתות נוספות.  

 

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם להתפתח? 

מעצם טבען, יוזמות חדשניות מאיימות על מערכות קיימות. האתגר העומד בפנינו הוא להגיע למצב שבו גורמים משפיעים במערכת החינוך יאמינו כמונו שהשינוי שכולנו כה מייחלים לו טמון ב"מקוונים גבוה".

 

מהן הפעולות שננקטות כדי לעמוד באתגרים הללו?

בנוסף לאיתור משקיע חברתי ל"מקוונים גבוה", אנחנו פונים לקרנות פילנתרופיות על מנת שתתמוכנה בלקוחות שלנו, בתי-הספר. צעד זה מבטיח שהתהליכים המבורכים שכבר מתרחשים היום בשטח - יִימָשכו ואף יתפסו תאוצה.

 

"סיפור המיזם" בצורה חופשית

שמי זהר טלמור-רוטבליט (40), אני אמא לארבעה ילדים מקסימים, חברה בקיבוץ גזית ומורה לאזרחות ולתרבות-ישראל בחטיבת-הביניים.

אני עוסקת בחינוך למעלה מ-25 שנה (החל מימי תנועת-הנוער). החיבור בין חינוך וטכנולוגיה נוצר במסגרת לימודי התואר השני שלי באוניברסיטת ניו-יורק (NYU), בתוכנית מופלאה ששינתה את חיי.

מאז ומעולם היו לי חלומות גדולים בתחום החינוך, ולפני חמש שנים הבנתי שכדי "להשפיע בגדול" עליי להימצא בלב הפועם של העשייה החינוכית, בית-הספר.

הזרעים של "מקוונים גבוה" נזרעו במהלך לימודי ההסבה שלי להוראה, והם החלו לנבוט ביום שבו הפכתי להיות מורה במערכת החינוך.

בשנה האחרונה פגשתי שני אנשים יקרים, דוד קדוש ואלי מאירי, שתורמים באמונתם ובעשייתם המבורכת להצלחת המיזם. תודה! (:

 

 

 

מקוונים גבוה

תקשוב בשירות הפדגוגיה

מהי הבעיה שהמיזם מנסה לפתור?

קיים היום פער אדיר בין השיח החינוכי האקדמי לבין המציאות בתוך בתי-הספר בישראל. בעוד שהתאוריה עוסקת במושגים כמו: "המורה כמתווך", "למידה דרך חקר וגילוי", "למידה שיתופית" ו"הערכה חלופית" - בשטח לא נצפית פריצת דרך פדגוגית.

הפתרונות הניתנים היום בשטח מהווים חלק מהבעיה, שכן הם מתמקדים בדיגיטציה של חומרי הלמידה, ובכך הם נופלים לדפוס השכיח של "הלבשת גישות מסורתיות להוראה על פלטפורמה חדישה".