מצגות מקוונות מבית "מקוונים גבוה"

 

לחצו על התמונה הבאה כדי להיכנס למצגת "רסק, לקט או סלט פירות?", שעוסקת בנושא של רב-תרבותיות בחברה הישראלית בראי הזמר העברי. 

לחצו כאן לקישור למטלה למורים-משתלמים המבוססת על המצגת "רסק, לקט או סלט פירות?". 

 

"הרשי לי לשבח אותך על המצגת האינטלגנטית והמשובחת שבנית. התרשמתי מאוד."

- רותי זוסמן - המטה לתרבות ישראל בחינוך ההתיישבותי

זהר טלמור רוטבליט מקוונים גבוה

לחצו על התמונה הבאה כדי להיכנס למצגת "מהתנ"ך עד הפלמ"ח (ועוד קצת...)", שעוסקת בתולדות עם ישראל. לחצו כאן לקישור למטלה המבוססת על המצגת.