עקרונות הדמוקרטיה

צילום תמונה שמבטאת עקרון דמוקרטי

(אזרחות ט')

 

1) התחלקו לקבוצות של שניים-שלושה תלמידים ובחרו עיקרון דמוקרטי אחד שבו אתם מעוניינים להתמקד. 

 

2) צלמו בעזרת הטלפון שלכם תמונה המשקפת את העיקרון הדמוקרטי שבחרתם. הקפידו על כך שבתמונה יהיה משהו שיעיד על כך שאתם צילמתם אותה (מישהו מכם יופיע בה, התמונה תצולם בבית הספר או באחד מהיישובים שלכם וכו').

 

3) העלו את התמונה על הבלוג.

- ציינו מהו העיקרון הדמוקרטי שאליו התמונה מתייחסת.

- הסבירו כיצד התמונה מבטאת את העיקרון הדמוקרטי שבחרתם.

- אל תשכחו לציין את שמות כל חברי הקבוצה.

 

להלן דוגמאות לתוצרים של תלמידים. לחצו על התמונות כדי להגדילן.

מימין לשמאל:

פלורליזם - זהר טלמור-רוטבליט

הכרעת הרוב - גפן פרסקו, שגיא ליסנובצקי, יותם סגל וזיו חדד

שלטון העם ופלורליזם - אלמוג שמעון, חן מעוז ושירה שחר

שלטון העם - דנה שונרי