פרויקט "רסק, לקט, סלט פירות"

הרעיון ליצירת קליפ חינוכי הוא תולדה של השתלמות מורים שלקחתי בה חלק, ושעסקה בנושא של "רב-תרבותיות בחברה הישראלית בראי הזמר העברי". במסגרת ההשתלמות בניתי מצגת מקוּונת למורים בשם "רסק, לקט או סלט פירות?", וכן מטלה שהתבססה עליה. לחצו כאן לצפייה במצגת, במטלה ובדוגמאות לתוצרים של מורים-משתלמים.

 

התוכן של הקליפ והמסר החינוכי

כמו המצגת "רסק, לקט או סלט פירות?", כך גם הקליפ ייתן ביטוי למודל סוציולוגי המצביע על שלוש מגמות בתפיסת הרב-תרבותיות בחברה הישראלית (כל בית בשיר מתאר מגמה אחרת):

1) "רסק פירות" - מתאר את תפיסת כור ההיתוך מבית מדרשו של בן-גוריון, שאפיינה את ישראל בשנים הראשונות לקיומה. כשם שתפיסה זו ביקשה לחבר בין העולים מהמדינות השונות על ידי יצירת דמות של יהודי חדש ("צבר") - כך רסק הפירות הוא תערובת אחידה הנוצרת מערבוב של פירות שונים ומגוונים. 

2) "לקט פירות" - מתאר את תפיסת הרב-תרבותיות החל מסוף שנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים. תפיסה זו נתנה ביטוי תרבותי לקבוצות שונות בחברה הישראלית, אך כל אחת מהן עמדה בפני עצמה (כפי שפירות מונחים זה לצד זה בתוך קערה). 

3) "סלט פירות" - מתאר את תפיסת הרב-תרבותיות הרווחת כיום, שאותה ברצוני להעצים. תפיסה זו נותנת ביטוי לייחודיות התרבותית של הקבוצות השונות בחברה הישראלית מחד גיסא ול"עירוב התרבותי" מאידך גיסא. אותו "עירוב תרבותי" הוא בבחינת ה"מיץ" של סלט הפירות. המסר של "סלט הפירות" הוא מעבר ל"קבלת האחר". יש כאן מסר של הכרת הטוב שבמפגש עם האחר. יש כאן הבנה שבחיבור ובשיתוף הפעולה עם האחר יש כדי ללמד אותנו, להעשיר אותנו, להעצים אותנו, להפוך אותנו לאנשים יצירתיים יותר, מעניינים יותר, ואם תרצו - טובים יותר.