המטלות הבאות בנויות ברוח המודל "מקוונים גבוה". כולן קשורות לאזרחות ול"תרבות ישראל ומורשתו" מכיוון שאלה הם תחומי ההוראה שלי. עם זאת, ניתן לקבל מהן רעיונות ליישום בתחומי הדעת השונים.  

 

מטלות הכוללות עיצוב של תוצר חזותי

ההכרזה לכל באי-עולם בדבר זכויות האדם

חזונו של הרצל 

 

מטלות הכוללות צילום

"תרבות ישראל" בביתנו 

עקרונות הדמוקרטיה 

 

מטלות הכוללות שיתוף בסיפורים

פרקי אבות בחיינו

התנגשות בין זכויות

 

מטלות הכוללות בחירה מתוך אוסף סרטונים

חוקרים את זכויות האדם

ציונות עבורי 

 

מטלות הכוללות איתור של מקורות מידע אינטרנטיים

זכויות האדם באקטואליה

תולדות עם ישראל

רסק, לקט או סלט פירות?

 

מטלות הכוללות יצירה של מצגת

תעודת זהות למדינה